CICLES FORMATIUS

Erasmus+

Al Col·legi Badalonès estem oberts al món. Per això apostem per Erasmus+, el programa Europeu de l’Educació, la Formació, la Joventut i l’Esport.

Aquest pla, finançat per la Unió Europea, té entre els seus principals objectius el de millorar la qualitat de la Formació Professional, oferint a alumnes i docents oportunitats per fer estudis i pràctiques en altres països.

Al mateix temps, potencia la creació d’aliances estratègiques entre escoles i empreses de diferents països, que sovint serveixen per establir relacions sòlides amb el mercat de treball. Així doncs, el programa Erasmus+ contribueix a la millora de les habilitats personals dels joves i de les seves capacitats professionals, un factor decisiu amb vista a la futura competitivitat de l’economia europea.

Disposem de l’acreditació Erasmus KA120, què garanteix finançament per a totes les mobilitats d’alumnes i docents de Cicles Formatius per al període 2021-27.

Logotip oficial del programa Erasmus+

Mobilitat per practiques de l'alumnat

Al Col·legi Badalonès, i gràcies al programa Erasmus+, oferim a tots els i les nostres alumnes de Cicles Formatius un període de pràctiques de fins a 6 mesos a l’estranger.

Els i les estudiants fan la seva estada en una empresa o en un centre de Formació Professional, on duen a terme un aprenentatge intensiu basat en l’activitat de la companyia o l’organització a la qual s’hagin incorporat.

Cada mobilitat s’estableix en un marc de qualitat prèviament acordat amb les empreses i institucions d’acollida, per garantir una qualitat òptima, tan de la formació com de l’estada.

Els resultats d’aquestes experiències es reconeixen i es validen a nivell institucional, amb l’objectiu de reforçar el currículum i el nivell d’empleabilitat dels joves, amb vista a la seva incorporació al mercat de treball.

Avantatges de l'FP Dual per a les empreses

Al nostre centre, tots els i les docents poden optar a dos tipus de mobilitat:

  • Mobilitat per a docència: aquesta activitat permet al professorat de Cicles Formatius del Col·legi Badalonès impartir classes en centres de FP d’altres països associats al programa Erasmus+.
  • Mobilitat per formació: els i les nostres docents de Cicles Formatius poden fer pràctiques o estades d’aprenentatge en empreses o organitzacions associades al programa Erasmus+.

La mobilitat dels nostres docents ofereix resultats molt satisfactoris al col·legi, en la mesura que contribueixen d’una manera molt important a la modernització i la internacionalització del nostre centre. Al mateix temps, millora la capacitació dels i les nostres professionals, així com les seves competències per donar una millor resposta a les necessitats dels estudiants.

0 %
d'experiències internacionals Erasmus+
+ 0
alumnes mobilitzats anualment
+ 0
professors mobilitzats anualment
+ 0
països col·laboradors

FP Dual

Descobreix l’FP Dual, una modalitat que combina la formació acadèmica amb l’aprenentatge en empreses mitjançant pràctiques de qualitat i, al Col·legi Badalonès, 100% remunerades.