Cicle de Grau Superior

Administració i Finances

Al Col·legi Badalonès formem els nostres alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració i Finances perquè puguin treballar amb una solvència òptima en l’organització i execució de les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers en empreses públiques o privades.

El cicle de grau superior en Administració i Finances té una durada de dos cursos (tardes, de dilluns a divendres), amb un total de 1.584 hores lectives i 416 hores de pràctiques remunerades en alguna de les més de 200 empreses que col·laboren amb el col·legi. Els alumnes d’Administració i Finances que ho desitgin també poden fer pràctiques a l’estranger en el marc del programa Erasmus+ KA102 i gràcies als acords que la nostra escola manté amb diverses empreses i centres de formació de diferents països europeus.

L’obtenció del grau superior en Administració i Finances permet accedir al món laboral com a:

 • Administratiu/va d’oficina o de despatx professional
 • Administratiu/va de gestió i de personal
 • Comptable
 • Administratiu/va de banca i d’institucions financeres
 • Responsable de tresoreria
 • Responsable de sistemes de pagament
 • Responsable de cartera
 • Responsable de valors
 • Responsable Internacional Administratiu/va de l’Administració Pública
 • Tècnic/a en gestió de cobraments
 • Auxiliar d’auditoria
 • Agent comercial d’assegurances, bancs i d’institucions financers
 • Gestor/a administratiu/va

Per poder accedir de forma directe a un Cicle Formatiu de Grau Superior has de complir els següents requisits:

 • Tenir el títol de Batxillerat.
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional; o d’arts plàstiques i disseny; o de tècnic superior de formació professional; o d’arts plàstiques i disseny o tècnic especialista.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat l’antic Curs d’Orientació Universitària (COU) o el preuniversitari.
 • Tenir el títol de Batxillerat per haver cursat l’antic Batxillerat Unificat Polivalent (BUP).
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d’edat.

 

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

La preinscripció és oberta fins el mes de setembre, sempre que hi hagi places disponibles.

Per formalitzar la preinscripció, heu d’omplir aquest formulari, descarregar-lo i fer-lo arribar per correu electrònic a hgarcia@badalones.com o a reguiluz@badalones.com

Documentació necessària:

 • 2 fotografies de mida carnet.
 • Fotocòpia del DNI del pare, la mare i l’alumne/a.
 • Fotocòpia del llibre de família on surt la inscripció del pare i la mare (plana 2) i de la pàgina d’inscripció de l’alumne/a.
 • Fotocòpia de la tarja sanitària de l’alumne/a.
 • Títol de CFGM, certificat de la prova d’accés, títol de Batxillerat o expedient acadèmic de CFGM.
 • Número de Seguretat Social de l’alumne/a.
 • Identificador de l’alumne/a del Registre d’Alumnes (RALC). Cal demanar-lo al centre actual.
 • Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental, si s’escau.
0
cursos
0
hores de formació acadèmica
0
hores de pràctiques remunerades
Titulació:

Tècnic/a Superior en Administració i Finançes

Horari:

Tardes, de dilluns a divendres

Formem professionals competents en Administració i Finances

Les iniciatives i projectes que elaborem i apliquem des del departament de Cicles Formatius del Col·legi Badalonès neixen sempre amb la voluntat irrenunciale de preparar l’alumnat per a les demandes del món professional amb un sistema basat en l’aprenentatge competencial per desenvolupar habilitats específiques i obrir les portes del món laboral als nostres alumnes.

Programari especialitzat

Utilitzem programari específic i especialitzat, emprat en la majoria d’empreses, perquè els nostres alumnes coneixin les eines que utilitzaran en la seva activitat laboral.

Activitats culturals

Realitzem visites a la Borsa de Barcelona, el Parlament i empreses del sector. I també assistim a jornades per conèixer de prop les necessitats del sector i el món laboral.

Simulació empresarial

Participem en diversos programes de simulació empresarial per facilitar l’aprenentatge i l’entrenament de situacions reals, tasques i processos, d’acord amb la realitat empresarial.

Aprenentatge d'idiomes

L’aprenentatge i domini de les llengües estrangeres és un dels nostres principals objectius i el primer pas cap a un enfocament internacional i multicultural.

Projecte Internacional (Erasmus+)

Promovem la internacionalització d’alumnes i docents mitjançant la creació d’aliances estratègiques entre escoles i empreses de diferents països amb l’Erasmus+.

Acompanyament i orientació

Realitzem un seguiment tutorialitzat per als alumnes i les famílies, tant acadèmic com del seu projecte vital, enfocant-nos en les habilitats i competències de l’alumne.

Contacta amb el col·legi

Omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb vosté el més aviat possible.
Ricard Eguiluz
Cap d’Estudis

FP Dual

Descobreix l’FP Dual, una modalitat que combina la formació acadèmica amb l’aprenentatge en empreses mitjançant pràctiques de qualitat i, al Col·legi Badalonès, 100% remunerades.

Erasmus+

Al Col·legi Badalonès estem oberts al món. Per això apostem per Erasmus+, el programa Europeu de l’Educació, la Formació, la Joventut i l’Esport.