COL·LEGI VIU

AMPA

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) és un pilar fonamental en la comunitat educativa del nostre centre. Aquesta associació sense ànim de lucre, està conformada per mares i pares de l’escola què, voluntàriament, col·laboren estretament amb la direcció del col·legi per promoure el benestar i el desenvolupament integral dels alumnes.

Una de les tasques més importants és la de representar els interessos i preocupacions dels pares i mares, sent un pont de comunicació entre l’escola i les famílies. A més, l’AMPA també participa en la gestió de recursos i activitats per crear un entorn educatiu més enriquidor, on tots els membres de la comunitat escola treballen plegats en benefici del desenvolupament acadèmic, social i emocionals dels estudiants.

La Junta de l’AMPA, què representa a tots els pares i mares de l’AMPA, està conformada per membres refrendats a l’Assemblea General, la qual se celebra un cop l’any (normalment, al mes de novembre). La durada del mandat és de dos anys, renovables indefinidament.

Tots els pares i mares poden formar part de la Junta; només cal que posar-se en contacte amb algun dels membres a través del correu electrònic o de missatges privats als comptes de Facebook i Instagram.

Oberta

Tots els pares i mares que vulguin en poden formar part. Sou molt benvinguts!

Constant

La Junta es reuneix cada mes per planificar i posar a punt cada una de les nostres activitats.

Emprenedora

Estem oberts a totes les idees i suggeriments. Només cal que ens les feu arribar!

Familiar

Tots som pares i mares d'alumnes i tots volem el mateix per als nostres fills i filles: la millora i la qualitat en el seu àmbit educatiu, emocional i personal.

Dinàmica

Sense parar i de forma contínua, organitzem i proposem millores en activitats i nous serveis per als nostres membres.

Participativa

Organitzem i col·laborem en activitats tant en l'horari escolar com fora d'aquest.