Cicle de Grau Superior

Administració i Finances
i Comerç Internacional

Al Col·legi Badalonès formem els nostres alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració i Finances i Comerç Internacional (doble titulació) perquè puguin treballar amb una solvència òptima en l’organització i execució de les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers, així com en la planificació i execució dels processos d’importació, exportació, introducció i expedició de tota mena de mercaderies. El cicle superior d’Administració i Finances i Comerç Internacional és un dels que presenta un grau més elevat d’ocupabilitat, atesa a la polivalència que assoleixen els alumnes que assoleixen la doble titulació.

El Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració i Finances i Comerç Internacional té una durada de tres cursos (tardes, de dilluns a divendres), amb un total de 2.618 hores lectives i 832 hores de pràctiques remunerades en alguna de les més de 200 empreses que col·laboren amb el col·legi. En acabar el segon curs, els alumnes obtenen el títol de Tècnic Superior en Administració i Finances, que ampliaran al finalitzar el tercer, amb el de Tècnic Superior en Comerç Internacional. Aquests cursos es fan en conveni amb l’ESIC Business and Marketing School; els alumnes que optin per seguir els seus estudis a l’ESIC obtenen una convalidació del 30% dels crèdits.

Els alumnes que ho desitgin també poden fer pràctiques a l’estranger en el marc del programa Erasmus+ KA102 i gràcies als acords que la nostra escola manté amb diverses empreses i centres de formació de diferents països europeus.

La superació del Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració i Finances i Comerç Internacional permet accedir al món laboral com a:

 • Administratiu/va d’oficina o de despatx professional
 • Administratiu/va de gestió i de personal
 • Comptable
 • Administratiu/va de banca i d’institucions financeres
 • Responsable de tresoreria
 • Responsable de sistemes de pagament
 • Responsable de cartera
 • Responsable de valors
 • Responsable Internacional Administratiu/va de l’Administració Pública
 • Tècnic/a en gestió de cobraments
 • Auxiliar d’auditoria
 • Agent comercial d’assegurances, bancs i d’institucions financers
 • Gestor/a administratiu/va

Per poder accedir de forma directe a un Cicle Formatiu de Grau Superior has de complir els següents requisits:

 • Tenir el títol de Batxillerat.
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional; o d’arts plàstiques i disseny; o de tècnic superior de formació professional; o d’arts plàstiques i disseny o tècnic especialista.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat l’antic Curs d’Orientació Universitària (COU) o el preuniversitari.
 • Tenir el títol de Batxillerat per haver cursat l’antic Batxillerat Unificat Polivalent (BUP).
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d’edat.

 

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

La preinscripció és oberta fins el mes de setembre, sempre que hi hagi places disponibles.

Per formalitzar la preinscripció, heu d’omplir aquest formulari, descarregar-lo i fer-lo arribar per correu electrònic a hgarcia@badalones.com o a reguiluz@badalones.com

Documentació necessària:

 • 2 fotografies de mida carnet.
 • Fotocòpia del DNI del pare, la mare i l’alumne/a.
 • Fotocòpia del llibre de família on surt la inscripció del pare i la mare (plana 2) i de la pàgina d’inscripció de l’alumne/a.
 • Fotocòpia de la tarja sanitària de l’alumne/a.
 • Títol de CFGM, certificat de la prova d’accés, títol de Batxillerat o expedient acadèmic de CFGM.
 • Número de Seguretat Social de l’alumne/a.
 • Identificador de l’alumne/a del Registre d’Alumnes (RALC). Cal demanar-lo al centre actual.
 • Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental, si s’escau.
0
cursos
0
hores de formació acadèmica
0
hores de pràctiques remunerades
Titulació:

Tècnic/a Superior en Administració i Finançes + Tècnic/a Superior en Comerç Internacional

Horari:

Tardes, de dilluns a divendres

Formem els experts en Administració i Finances i Comerç Internacional que el mercat laboral necessita

Les iniciatives i projectes que elaborem i apliquem des del departament de Cicles Formatius del Col·legi Badalonès neixen amb la voluntat irrenunciable de preparar l’alumnat per a les demandes del món professional amb un sistema basat en l’aprenentatge competencial per desenvolupar habilitats específiques i obrir les portes del món laboral als nostres alumnes. Al Col·legi Badalonès, formem els experts i expertes en Administració i Finances i Comerç Internacional que el mercat laboral necessita per atendre les necessitats d’un sector en constant creixement.

Programari especialitzat

Utilitzem programari específic i especialitzat, emprat en la majoria d’empreses, perquè els nostres alumnes coneixin les eines que utilitzaran en la seva activitat laboral.

Activitats culturals

Realitzem visites a la Borsa de Barcelona, el Parlament i empreses del sector. I assistim a fires i trobades per conèixer de prop les necessitats del sector i el món laboral.

Simulació empresarial

Participem en diversos programes de simulació empresarial per facilitar l’aprenentatge i l’entrenament de situacions reals, tasques i processos, d’acord amb la realitat empresarial.

Aprenentatge d'idiomes

L’aprenentatge i domini de les llengües estrangeres és un dels nostres principals objectius i el primer pas cap a un enfocament internacional i multicultural.

Projecte Internacional (Erasmus+)

Promovem la internacionalització d’alumnes i docents mitjançant la creació d’aliances estratègiques entre escoles i empreses de diferents països amb l’Erasmus+.

Acompanyament i orientació

Realitzem un seguiment tutoritzat per als alumnes i les famílies, tant acadèmic com del seu projecte vital i vocacional, tot enfocant-nos en les habilitats i competències de l’alumne.

Contacta amb el col·legi

Omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb vosté el més aviat possible.
Ricard Eguiluz
Cap d’Estudis

FP Dual

Descobreix l’FP Dual, una modalitat que combina la formació acadèmica amb l’aprenentatge en empreses mitjançant pràctiques de qualitat i, al Col·legi Badalonès, 100% remunerades.

Erasmus+

Al Col·legi Badalonès estem oberts al món. Per això apostem per Erasmus+, el programa Europeu de l’Educació, la Formació, la Joventut i l’Esport.