Us animem a participar en el primer concurs RED d’escriptura creativa

El projecte Revista Escolar Digital (RED) convoca la primera edició del Concurs d’escriptura creativa RED amb motiu del Dia de Sant Jordi i del Dia Internacional del Llibre que se celebren cada any el dia 23 d’abril.

Participants:

El concurs està adreçat als periodistes junior de les redaccions escolars que formen part del projecte Revista Escolar Digital (RED). També hi podran participar alumnes que no formin part de la redacció escolar però que siguin alumnes del centre educatiu.

Obres:

Es valoraran les propostes que tinguin com a temàtica principal l’ús de les noves tecnologies en època de confinament, però es podran presentar textos d’altres temàtiques o articles anteriors publicats a la vostra revista.

Narrativa:

Es pot fer un relat seguint l’estructura bàsica de la narrativa (inicinus-desenllaç) i incloent els elements principals d’aquest gènere literari: protagonista, antagonista, concreció del temps en què ocorre la narració, resolució del conflicte plantejat…

Text periodístic:

Es pot fer un text periodístic (informatiu, d’opinió o bé una entrevista) basat en la temàtica principal. Cal seguir l’estructura del gènere en qüestió.

Poesia:

Es pot fer un text poètic seguint un llenguatge artístic. Pots fer ús de diferents elements característics del gènere com ara la rima (assonant o consonant), la poesia en vers (bisíl·laba, alexandrina, vers lliure) o l’ús de les figures literàries (metàfora, metonímia, comparació, hipèrbole…) per explicar sentiments, sensacions o situacions d’una manera més artística i original.

Il·lustració:

Es pot fer una il·lustració amb el format que es vulgui (pintura, vinyetes, dibuixos digitalitzats…). L’objectiu és explicar un fet a través de la imatge. S’ha d’acompanyar la il·lustració d’un títol explicatiu per tal que el jurat pugui comprendre el significat i intenció de l’autor/a. · · · ·

Bases:

Les obres presentades han de complir els següents requisits:

Els textos s’han de redactar en Arial, mida 11 i interlineat 1’5 cm, i s’han d’exportar en format PDF.

Els treballs tindran una extensió màxima de 4.000 paraules, que equivaldria a unes 5 pàgines aproximadament. A més, tant els textos com les il·lustracions han de presentar-se amb un títol (extensió màxima 10 paraules).

La llengua vehicular serà el català o castellà per a les categories de Narrativa, text periodístic i Poesia, i també en el cas que les il·lustracions continguin referències textuals (una paraula, per exemple).

En el document només hi haurà d’aparèixer un preudonim.

Enviament:

Enviar les obres amb un document en PDF a junior-report@blueglobe.media amb l’assumpte: Concurs d’escriptura creativa RED. En el cos del correu electrònic caldria especificar-hi el pseudònim i totes les dades de contacte:

-Nom i Cognoms.

-Centre educatiu.

-Curs escolar.

Les obres que no compleixin els requisits no seran acceptades a concurs.

Termini de presentació:

Les creacions es podran enviar al correu electrònic fins al 19 d’abril de 2020 a les 00.00 h.

Jurat:

El jurat estarà integrat per periodistes, docents i escriptors locals. Es valorarà la correcció ortogràfica, l’habilitat lingüística, la creativitat i l’originalitat així com la capacitat per integrar la temàtica proposada dins de l’obra. El jurat escollirà tres finalistes de cada categoria, d’entre els quals s’escollirà un guanyador/a de cada categoria: Narrativa, Text periodístic, Poesia i Il·lustració.