+ BADALONÈS

Projecte Internacional

Formació sense fronteres

La relació entre països és una eina que afavoreix l’obertura de la nostra escola cap a l’exterior, l’intercanvi de coneixement i la incorporació d’elements innovadors. Per això, al Col·legi Badalonès hem creat una xarxa internacional pròpia de contactes que ens permet no només compartir informació, metodologies i experiències educatives als nostres docents sinó que, a més, ofereix una oportunitat única per als estudiants que descobreixen altres formes d’entendre el món i els garanteix una “formació sense fronteres”. A més, donem l’oportunitat als nostres alumnes de desenvolupar les seves habilitats personals, conèixer altres cultures i maneres de fer i d’aprendre i, eventualment, fer pràctiques laborals en empreses.

Cada curs, una trentena d’alumnes i una vintena de docents i personal d’administració i serveis del col·legi participen en diferents mobilitats i estades en algun país de la Unió Europea.

Millora l'aprenentatge de les llengües estrangeres (anglès, francès i alemany).
Promovem la relació amb altres escoles europees.
Incrementem la qualitat i la dimensió europea de la formació del professorat.
Intercanviem experiències pedagògiques amb escoles d'altres països.
Donem suport a l'ús innovador de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).
Erasmus+

Gràcies al programa Erasmus+, finançat íntegrament per la Unió Europea, cada curs més d’una trentena d’alumnes de Educació Secundària Obligatòria i Cicles Formatius realitzen mobilitats a diferents països europeus per participar en diversos programes. També permet que una vintena d’integrants de la plantilla del col·legi puguin realitzar tasques docents o d’observació a diferents escoles d’Alemanya, Finlàndia i Dinamarca, entre altres països.

El col·legi disposa de dues acreditacions Erasmus+, què li garanteixen finançament per a les mobilitats en totes les etapes educatives.

eTwinning

Sempre sota el paraigua del programa Erasmus+, finançat per la Unió Europea, la xarxa eTwinning facilita el contacte, l’intercanvi d’experiències i la col·laboració entre escoles, docents i alumnes de diferents països. El col·legi hi va entrar en contacte el curs 2017-18 i des d’aleshores, el creixement dels projectes impulsats des d’aquesta xarxa a l’escola ha estat exponencial. Sigui amb projectes propis o afegint-se als d’altres escoles, els alumnes del Col·legi Badalonès intercanvien experiències altres escoles de Croàcia, Polònia o Turquia, entre d’altres.

Trinity

El Col·legi Badalonès va ser un dels primers centres educatius de Catalunya a oferir als seus alumnes la possibilitat de reforçar l’aprenentatge de l’anglès seguint la metodologia del Trinity College de Londres, i d’acabar els seus estudis d’ESO superant l’examen B2, reconegut internacionalment en el Marc Comú Europeu de Referència de les Llengües. Els exàmens de nivell es fan a la nostra escola sota la supervisió de professionals designats pel Trinity College.

La proposta, en format d’activitat extraescolar, comença a Educació Infantil i s’acaba a Secundària. Durant aquest temps, els i les alumnes estudien la llengua anglesa d’una manera dinàmica i  atractiva, que reforça la seva capacitat d’expressar-se en aquest idioma.

Programa d'intercanvi

El col·legi manté acords amb dues escoles d’Alemanya i França, amb les quals col·labora per millorar el nivell d’anglès i francès de l’alumnat d’ESO que pot participar, sempre de manera voluntària, en un programa d’intercanvi amb estudiants d’aquests dos països. En el cas d’Alemanya, es tracta de l’escola CJD­ Braunschweig, on durant una setmana, alumnes de Trinity d’ESO es desplacen a aquest centre, s’allotgen als domicilis dels seus col·legues alemanys i participen en un munt d’activitats. Per als alumnes que estudien francès com a segona llengua estrangera s’organitzen estades a Lió per poder practicar l’idioma durant una setmana. Posteriorment, són els alumnes francesos i alemanys els que fan una estada de la mateixa durada a Badalona, allotjant-se als domicilis dels nostres alumnes.

Diploma Dual

El col·legi ofereix als seus alumnes la possibilitat d’accedir al Diploma Dual, que els permet obtenir dues titulacions simultànies: la del seu país i l’American High School Diploma, reconegut arreu de món. Des del curs 2023-24, l’escola ha obert aquesta possibilitat a alumnes de Batxillerat d’altres centres educatius que estiguin interessats a obtenir aquesta doble titulació.

El programa, creat i desenvolupat per Academica Corporation, una institució educativa dels Estats Units, prepara els estudiants per adquirir els millors nivells de competència que els resulten de gran ajuda quan s’hagin d’enfrontar a un mercat de treball cada cop més globalitzat i competitiu. El programa s’inicia a 3r d’ESO i finalitza a 2n de Batxillerat. A través d’internet, els alumnes poden seguir el programa amb el suport de personal docent de Somerset International.

Estades en anglès

El Col·legi Badalonès ofereix als seus alumnes d’ESO i Batxillerat la possibilitat de viure una experiència única i perfeccionar, al mateix temps, el seu nivell d’anglès. La nostra aliança amb Brittish Summer permet a les famílies escollir entre estades curtes d’estiu en diferents països (Anglaterra, Irlanda, Portugal, Estats Units i Canadà), o la possibilitat d’estudiar un trimestre o un curs acadèmic sencer a l’estranger. Sempre, acompanyats d’un equip docent expert de primer nivell i amb el seguiment del departament d’anglès de l’escola. 

Escola Ambaixadora del Parlament Europeu

Durant tres cursos, una trentena d’alumnes de secundària del Col·legi Badalonès han fet de representants de la Unió Europea (UE) al nostre centre educatiu, que va ser designat per formar part del programa Escola Ambaixadora del Parlament Europeu. Aquest programa, desenvolupat per la Direcció General de Comunicació del Parlament Europeu, es va posar en marxa el curs 2015-16 i està destinat a alumnes de secundària -4º d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà- dels centres que en formen part. Té per objectiu estimular el coneixement d’Europa i de la democràcia parlamentària europea entre els joves, proporcionant-los un coneixement actiu de la Unió Europea i del Parlament Europeu en particular. En el futur, aspirem a poder tornar a formar part d’aquesta xarxa.

Contacta amb el col·legi

Omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb vosté el més aviat possible.
Marga Dunjó
Responsable del Projecte Internacional