Cicle de Grau Mitjà

Gestió Administrativa

Al Col·legi Badalonès formem els nostres alumnes del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Gestió Administrativa perquè puguin treballar amb una solvència òptima en qualsevol empresa fent tasques de suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com tasques d’atenció al client en empreses públiques o privades.

Aquest grau té una durada de dos cursos (matins, de dilluns a divendres), amb un total de 1.584 hores lectives i 416 hores de pràctiques remunerades en alguna de les més de 200 empreses que col·laboren amb el col·legi. Els alumnes que ho desitgin també poden fer pràctiques a l’estranger en el marc del programa Erasmus+ KA102 i gràcies als acords que la nostra escola manté amb diverses empreses i centres de formació de diferents països europeus.

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Auxiliar administratiu/va
 • Auxiliar administratiu/va de l’Administració Pública
 • Auxiliar de documentació i arxiu
 • Ajudant d’oficina
 • Gestor de cobraments i pagaments
 • Administratiu/va de banca i institucions financeres
 • Administratiu/va d’assegurances de producció
 • Administratiu/va comercia
 • Administratiu/va de gestió personal

Per poder accedir de forma directe a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà has de complir els següents requisits:

 • Tenir el títol de graduat/da en Educació Secundària Obligatòria (ESO).
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar o haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM).
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP) o tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys, o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts els 40 anys d’edat.
 • Tenir un títol per accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior.

 

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmenats anteriorment, han de superar una prova d’accès. Per presentar-s’hi s’han de tenir, com a mínim, 17 anys en el moment de fer la prova.

Dates de la preinscripció per al curs 2023-24

Amb la voluntat de garantir l’accés a la formació professional de l’alumnat que es troba cursant encara l’Educació Secundària Obligatòria o altres ensenyaments equivalents, el Departament d’Educació ha establert dos terminis diferents de presentació de sol·licituds acotats de la manera següent:

 • Alumnat amb continuïtat d’escolarització (en general, que cursa quart d’ESO en l’actualitat): del 12 al 18 d’abril del 2023.
 • Resta d’alumnat: del 9 al 15 de maig del 2023.

Documentació necessària:

 • 2 fotografies de mida carnet.
 • Fotocòpia del DNI del pare, la mare i l’alumne/a.
 • Fotocòpia del llibre de família on surt la inscripció del pare i la mare (plana 2) i de la pàgina d’inscripció de l’alumne/a.
 • Fotocòpia de la tarja sanitària de l’alumne/a.
 • Certificat de la nota mitjana d’ESO (1r, 2n i 3r).
 • Número de Seguretat Social de l’alumne/a.
 • Identificador de l’alumne/a del Registre d’Alumnes (RALC). Cal demanar-lo al centre actual.
 • Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental, si s’escau.

(Recomanem tenir anotats els codis dels centres que vulguin posar en segona o posteriors opcions).

0
cursos
0
hores de formació acadèmica
0
hores de pràctiques remunerades
Titulació:

Tècnic/a en Gestió Administrativa

Horari:

Matins, de dilluns a divendres

Aprenentatge transversal per formar professionals competents

Les iniciatives i projectes que elaborem i apliquem neixen amb la voluntat de preparar l’alumnat per a les demandes del món professional i amb un sistema basat en l’aprenentatge competencial per desenvolupar habilitats específiques i obrir les portes del món laboral als nostres alumnes.

Programari especialitzat

Utilitzem programari específic i especialitzat (A3, Factusol…), emprat en la majoria d’empreses, perquè els nostres alumnes coneixin les eines que utilitzaran en la seva activitat laboral.

Activitats culturals

Durant el curs escolar, realitzem visites a la Borsa de Barcelona, el Parlament i empreses del sector per conèixer de prop les necessitats del sector i el món laboral.

Simulació empresarial

Participem en diversos programes de simulació empresarial per facilitar l’aprenentatge i l’entrenament de situacions reals, tasques i processos, d’acord amb la realitat empresarial.

Aprenentatge d'idiomes

L’aprenentatge i domini de les llengües estrangeres és un dels nostres principals objectius i el primer pas cap a un enfocament internacional i multicultural.

Projecte Internacional (Erasmus+)

Promovem la internacionalització d’alumnes i docents mitjançant la creació d’aliances estratègiques entre escoles i empreses de diferents països amb l’Erasmus+.

Acompanyament i orientació

Realitzem un seguiment tutorialitzat per als alumnes i les famílies, tant acadèmic com del seu projecte vital, enfocant-nos en les habilitats i competències de l’alumne.

Contacta amb el col·legi

Omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb vosté el més aviat possible.
Ricard Eguiluz
Cap d’Estudis

FP Dual

Descobreix l’FP Dual, una modalitat que combina la formació acadèmica amb l’aprenentatge en empreses mitjançant pràctiques de qualitat i, al Col·legi Badalonès, 100% remunerades.

Erasmus+

Al Col·legi Badalonès estem oberts al món. Per això apostem per Erasmus+, el programa Europeu de l’Educació, la Formació, la Joventut i l’Esport.