Publicats els llistats de sol·licituds de CFGM amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions

El departament d’Educació ha publicat avui els llistats de sol·licituds de Cicles Formatius de Grau Mitjà amb la puntuació, resoltes les reclamacions. En aquest enllaç podeu consultar el llistat d’alumnes amb continuïtat educativa, i en aquest el corresponent a la resta d’alumnes.