Nou reconeixement al Projecte Internacional del Col·legi Badalonès

El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), que és l’Agència Nacional Espanyola per al desenvolupament i la gestió dels diferents programes Erasmus+, ha reconegut l’esforç fet des del Col·legi Badalonès per desenvolupar el seu Projecte Internacional durant el curs passat, quan  va batre el seu rècord de mobilitats amb un total de 54 alumnes i 29 docents. En una carta rebuda aquesta mateixa setmana per la direcció de l’escola, el SEPIE atorga una puntuació de 85 sobre 100 a la gestió dels projectes Erasmus durant un curs en el qual es van fer mobilitats que havien quedat aturades durant la pandèmia.

Aquest és el segon reconeixement que el Projecte Internacional del Badalonès rep en pocs mesos. El setembre passat, el mateix SEPIE  va puntuar amb  un excel·lent la gestió que s’ha fet des del col·legi dels projectes Erasmus+ per als alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) que l’any passat van fer estades de dos mesos en diferents països per fer pràctiques laborals. En l’informe de resposta al tramès des de l’escola a finals del curs passat, el Sepie subratllava l’elevat grau de compromís de l’escola amb l’aplicació del programa Erasmus+, “respectant de manera molt satisfactòria els principis compromesos en la Carta Erasmus d’Educació Superior, garantint un procés de selecció transparent, equitatiu i respectant els principis de no discriminació i igualtat d’oportunitats”. Igualment, destacava la cooperació amb les institucions que acullen els alumnes, així com la recerca constant de nous socis per a futurs projectes. El setembre, la nota atorgada per l’agència va ser de 94 punts sobre 100 possibles.