El 6666 és aquest curs el número de desempat per a la preinscripció de Batxillerat

El nombre de places de cada centre educatiu és limitat. Si el nombre de peticions supera el d’alumnes que l’escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds amb la mateixa puntuació. Per fer-ho, s’obté un número per sorteig a partir del qual s’ordenen totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat que s’ha assignat a cada sol·licitud.
 

Com funciona el sorteig?

Amb una aplicació informàtica, el Departament d’Educació fa un sorteig que acaba escollint un número de desempat. És a partir d’aquest número que, en cada centre, i en ordre creixent, s’ordenaran les sol·licituds de les famílies amb una mateixa puntuació. Per a la preinscripció d’aquest pròxim curs 2023-24, el número de desempat del sorteig és el 6666. És a dir, si el número de desempat d’una família és el mateix que el del sorteig, serà el primer a ser assignat entre tots els que tenen la mateixa puntuació. Si té una xifra molt allunyada o per sota d’aquest número, tindrà menys opcions d’accedir al centre educatiu sol·licitat, en cas de necessitar desempat.