Bankia beca tres alumnes de Comerç Internacional del col·legi

Tres alumnes del cicle formatiu de grau superior d’Administració i Finances i Comerç Internacional del col·legi han estat seleccionades per Bankia, que els facilitarà una formació addicional de gran valor en la seva especialitat. Laia Ramírez, Yan Ye i Sara Montblanch s’han integrat al programa Comex Online de l’entitat bancària, i ja estan rebent una formació de 90 hores que inclou, entre altres, videoconferències, tutories personalitzades i participació en fòrums específics sobre comerç internacional. 

Inicialment, el programa COMEX estava dissenyat amb una metodologia mixta (60 hores presencials i 30 virtuals), però l’actual situació de pandèmia ha consellat el redisseny del pla d’estudis, que ara és exclusivament virtual. El programa prioritza la participació d’estudiants que, com és el cas de la Sara, la Yan i la Laia, estiguin matriculats o matriculades en la modalitat d’FP Dual i puguin aplicar als seus llocs de formació de les empreses que els acullen tot allò que vagin aprenent amb Comex. 

L’estructura del curs, que acabarà amb un examen virtual online, és la següent:

  • Formació a través de videoconferències/webinars sincrònics: 17 sessions de 1,5/2 horas (26 horas). Les videoconferències abiran acompanyades d’una documentació de suport que es remet prèviament als i les alumnes. Seran gravades, perquè es puguin visionar en qualsevol moment.

  • Actividats tutoritzades on line: 9 hores.

  • Participació en fòrums i resolució de casos pràctics de manera individual i en grup: 11 hores. 

  • Autoavaluació a través de metodologia del cas: 13 casos on-line de diferents empreses, que conformen un total de 33 hores de formació.

  • Webinar de repàs i dubtes: 2 hores.

  • Simulador d’examens on line: Práctica de 4 hores.

  • Examen on line amb sistema de captura de imatges i audio:  2 hores.

  • Tancament del curs i ponència Bankia: 2 hores.

  • Guía didàctica amb el detall d’objectus, continguts detallats, metodologia i procés d’avaluació dels alumnes.