Una setantena d’alumnes d’ESO de l’escola fan avui la prova Cangur de matemàtiques

Un total de 71 alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO de l’escola fan avui les proves Cangur de matemàtiques. Aquestes proves, altrament dites International Mathematical Kangaroo o bé Kangourou sans Frontières, són  un concurs preuniversitari de màtemàtiques  que s’organitza en més de 30 països, amb l’objectiu d’acostar les matemàtiques als més joves i intentar despertar el seu interès a través de la resolució de  problemes. La competició es celebra cada any el mes de març. Segons l’opinió dels seus organitzadors, les competències que es posen a prova en el Cangur són una combinació entre la lògica i les matemàtiques, no únicament el coneixement de fórmules.

El professor de matemàtiques australià Peter O’Holloran, va ser l’impulsor de les proves. A principis dels anys 80, va inventar un joc matemàtic per als escolars australians que va aconseguir un gran èxit i va ser la iniciativa que va desembocar en la prova Cangur, que pretenia acostar les matemàtiques deixant de costat les elitistes Olimpíades de Matemàtiques. El 1991 van decidir introduir el joc a França anomenant-lo Cangur de les Matemàtiques en homenatge al concurs australià. El 1994 la prova Cangur es va realitzar simultàniament a Bielorússia, Hongria, Països Baixos, Polònia, Romania, Rússia i l’Estat espanyol, i hi van participar més de 600.000 alumnes. Aquell mateix any el Consell Europeu va crear l’associació Kangourou sans Frontières amb seu a París. A principis de 1996 els membres de tots els països participants van participar en l’organització pràctica de l’Assemblea General Anual en proporció al nombre de participants de cada país. L’any 2016 eren més de 70 països de tot el món els membres de l’Associació. L’associació va ser reconeguda en 2004 durant el Simposi Internacional per a l’ensenyament de les matemàtiques per la important contribució a la pedagogia matemàtica, rebent el premi ERDÖS, lliurat cada dos anys per la Federació Mundial de Concursos Nacionals de Matemàtiques. Pel que fa a l’àmbit dels Països Catalans, és la  Societat Catalana de Matemàtiques, a través de les seves comissions balear, valenciana i catalana, qui  organitza la prova Cangur des de l’any 1996. Aquella primera edició a Catalunya va comptar amb 1.000 alumnes i 100 escoles.