Sessió informativa online per a Cicles Formatius de Grau Superior

La direcció del col·legi ha organitzat per aquest dilluns, 8 de juny, una sessió informativa online per a tots aquells estudiants interessats en l’oferta educativa del centre en Cicles Formatius de Grau Superior. La sessió començarà a les sis de la tarda i estarà dirigida per Ricard Eguiluz, cap d’estudis de Cicles Formatius i coordinador de projectes Erasmus, Aniceto Ramírez, responsable del programa de formació en centres de treball, i Montse Luna, coordinadora de Grau Superior. Podreu accedir a la reunió informativa a través d’aquest enllaç. Durant la sessió, s’explicarà amb detall l’oferta del nostre centre pel que fa als Cicles Formatius de Grau Superior: Administració i Finances; doble titulació Administració i Finances i Comerç Internacional i Administració i finances àmbit assegurances. També es parlarà de l’accés a la universitat amb convalidacions, es farà una introducció als cicles d’alt rendiment (aprenentatge col·laboratiu basat en reptes) i es donarà tota la informació referida al curs (activitats, horaris, xerrades,  mobilitats Erasmus…). Per últim, hi haurà un torn de preguntes.

El Col·legi Badalonès acumula una llarga trajectòria en Formació Professional, una de les alternatives més sòlides i amb més alta ocupació entre el jovent del nostre país. El centre orienta la seva formació a donar una resposta eficaç a les necessitats del mercat laboral, formant professionals competents que vulguin treballar en el món de les finances, dels recursos humans, de l’empresa, així com en l’àmbit comercial i del màrqueting empresarial i del comerç internacional de les assegurances. Formem per aconseguir la inserció laboral dels nostres alumnes. I ho fem posant al seu abast les millors eines per garantir el seu èxit professional. Instruments com l’FP Dual, que els permet simultanejar els seus estudis amb pràctiques remunerades, l’aprenentatge de llengües estrangeres o la possibilitat de fer estades en altres països amb l’objectiu de millorar les seves competències i la seva autonomia. Aquest procés d’aprenentatge, que sempre ha de ser prèviament consensuat amb el centre, i que sempre suposa un terç del total dels continguts de cada cicle formatiu, garanteix un mínim de 970 hores d’estada de l’alumne a l’empresa, amb tots els drets i deures que això comporta per a les parts.