Publicades les llistes d’alumnes assignats i preinscrits a Batxillerat a 21 de juny

El departament d’Educació ha publicat avui noves llistes referides a Batxillerat i actualitzades a 21 de juny. Podeu consultar la d’alumnes assignats i preinscrits.