Ja hi ha números del sorteig per resoldre les sol·licituds d’inscripció a Grau Mitjà empatades

El nombre de places de cada centre és limitat. Si el nombre de peticions supera el d’alumnes que el centre pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds amb la mateixa puntuació. Per fer-ho, s’obté un número per sorteig a partir del qual s’ordenen totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat que s’ha assignat a cada sol·licitud.