El Col·legi Badalonès, entre el 2% de centres educatius de Catalunya amb millors notes en la selectivitat

El Col·legi Badalonès se situa en la 15a posició del llistat ordenat per mitjanes de notes en la passada edició de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU), segons el rànquing elaborat per l’Oficina d’Accés Universitat del Consell Universitari de Catalunya (CIC), òrgan depenent de la Generalitat. Al país hi ha actualment 738 centres educatius (públics, concertats i privats) que imparteixen el Batxillerat. La dada coneguda recentment situa la nostra escola entre el 2% de centres amb millors resultats en la selectivitat, una fita mai assolida abans pel col·legi que, això sí, sempre s’havia situat en el primer quartil -que inclou el 25% d’escoles i instituts amb més bones notes- d’aquest rànquing, i sempre amb notes superiors a la mitjana de Catalunya. La millor posició assolida en els últims anys correspon a l’any 2021, quan el Badalonès es va situar entre 6% dels centres amb millors resultats. 

La darrera promoció de Batxillerat del col·legi, graduada el juny passat, va batre rècords. Un total de 88 nois i noies -84 de Batxillerat i 4 de Cicles Formatius de Grau Superior- van concórrer a les proves. Tots les van aprovar, amb una nota mitjana global de 7,562, vuit dècimes per sobre de la mitjana del país, que va ser de 6,787. Nou van obtenir Distinció d’Honor per haver tret notes iguals o superiors a 9.00 sobre 10 a la fase general de la selectivitat. La xifra de nou distincions és la més alta de les assolides per una promoció de l’escola en aquestes proves. Val a dir que, del total d’alumnes que van començar el 2n de Batxillerat al col·legi el setembre de l’any 2022, el 95% van aprovar el Batxillerat i, d’aquests, tots van aprovar les Proves d’Accés a la Universitat.