El Badalonès, un dels dos únics centres amb el certificat d’Escola Saludable

El Col·legi Badalonès és un dels dos únics centres educatius del país amb el certificat d’escola Saludable que atorga AENOR, empresa líder en el sector de la certificació a l’Estat espanyol. El certificat acredita que el col·legi compleix amb el model d’escola saludable desenvolupat per AENOR, Nútrim i Cualtis, que té per objectiu promoure la vida saludable entre els nens i nenes, contribuint a mantenir i millorar la salut en l’etapa escolar. Aquest model està basat en un sistema de millora contínua, que incorpora el cicle PHVA (Planificar-fer-verificar-actuar) i és integrable en altres sistemes de gestió, com el Sistema de Gestió de la Qualitat descrit en la norma UNE-EN ISO 9001. L’altre centre distingit amb el certificat és l’escola Virolai de Barcelona.

El col·legi disposa de servei de cuina pròpia i menjador als edificis d’infantil i primària. Els menús de cada temporada els dissenya la dietista del centre, Marta Ausiro, seguint les directrius marcades pel Departament d’Ensenyament. Tots els productes són de proximitat, normalment del Baix Llobregat i el Maresme.

https://www.aenor.com/conocenos/sala-de-informacion-aenor/notas-de-prensa/escola-virolai-y-col-legi-badalones-primeros-certificados-aenor-de-escuela-saludable