El col·legi amplia la certificació d’Escola Saludable fins a Primària

Els resultats de l’auditoria anual del Col·legi Badalonès han estat un èxit i, entre altres factors, han permès ampliar la certificació d’Escola Saludable, que fins ara l’acreditava com a centre pioner en la promoció de la salut a Educació Infantil, fins a l’etapa de Primària. La directora de l’escola, Ani Dunjó, ha celebrat aquesta fita i, en un comunicat adreçat al personal, ha expressat el seu objectiu d’ampliar aquest segell a l’ESO tan aviat com sigui possible. Cal recordar que la nostra escola és una de les dues úniques de Catalunya que compten amb aquest segell. 

L’auditoria d’Aenor, empresa líder en certificacions a l’Estat, es va fer la setmana passada i s’ha basat en la norma d’aplicació UNE-EN ISO 9001:2015 i en la d’Escola Saludable. A més de l’amplicació del segell d’escola saludable, en les seves conclusions els dos auditors també destaquen l’aplicació amb èxit en tots els àmbits del col·legi dels successius protocols establerts per les diferents administracions en la lluita contra la COVID19 i, en un altre ordre de coses, l’ús ja obligatori del Drive com a eina de treball i gestió de tota l’activitat del centre.

Com a principals punts forts de l’escola, l’informe final destaca els següents:

 •  L’esforç de l’Escola i de tot el personal (docent/no docent) per adaptar-se a les directrius i canvis continus degut al context derivat de la pandèmia, alguns dels quals ja s’han incorporat al dia a dia escolar.
 • Escola Saludable: Implicació directa de la Direcció i del personal d’Educació Infantil i Primària en el sistema de gestió de Escola Saludable. Integració del sistema de gestió Escola Saludable amb el sistema de Qualitat.
 • Projecte “Orienta” que recull el Pla d’accions, associat als Escenaris d’Escola Saludable, per a la promoció i protecció de la salut curs 2020/21, i que conté accions per totes les etapes educatives (no només per EI i EP).
 • Realització periòdica de controls microbiològics de superfícies i d’aliments en las cuines de primària i EI mitjançant assessoria SILLIKER.
 • Control de la documentació vinculada a cuina i Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics (APPCC).
 • Realització d’activitats de lluita contra el malbaratament alimentari amb els alumnes (curs 20-21).
 • Escola Saludable: Nous projectes vinculats a la salut amb la col·laboració d’entitats i organització externes amb amplia experiència en la matèria: “Snack Lab” amb la AECC (esmorzar saludable), “Primers auxilis” amb la Creu Roja, i altres.
 • Educació Infantil: Nou format d’informe d’avaluació d’infantil amb una descripció totalment qualitativa.
 • Millora del grau de digitalització i control de la documentació e informació mitjançant eines ClickEdu i Drive. 
 • La iniciativa de poder avaluar la eficàcia del “Trimestre Zero” per a totes les etapes educatives, que fa més “lleuger” el retorn presencial a l’escola.
 • L’ús de Classroom i Meet, de Google, per a la comunicació i la gestió dels alumnes amb necessitats especials afectats per confinaments.
 • L’absència de reclamacions procedents d’altres organismes en matèria de servei educatiu durant el curs.
 • La realització d’enquestes de satisfacció a totes les etapes educatives, al personal docent i de servei i als alumnes d’etapes superiors. I la molt bona valoració obtinguda en general, i amb una trajectòria estable els últims tres anys.

La direcció de l’escola ha agraït la col·laboració del personal en la realització de l’auditoria, així com en el funcionament diari del centre en el primer trimestre d’un curs novament marcat per la pandèmia. “Treballeu molt bé, amb rigor i els resultats són fruit de la feina ben feta d’un equip humà del qual estem agraïts de formar part. Improvisant no s’arriba tan lluny, ja ho podeu tenir per segur i el Col·legi Badalonès, com a equip, no improvisa”, conclou en un comunicat intern.