El Badalonès, “referent local i internacional” de bones pràctiques Erasmus+, segons el Ministeri

El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (Sepie), que és l’Agència Nacional Espanyola depenent del Ministeri d’Universitats per al desenvolupament i la gestió dels diferents programes Erasmus+, reconeix el Col·legi Badalonès com a “referent de bones pràctiques per altres centres a nivell local i internacional” en la gestió del seu Projecte Internacional per als alumnes de Cicles Formatius. Així ho afirma en l’Informe Final de l’Acreditació de la Carta de Mobilitat 2019-1-ES01-KA-109-065997. En l’informe, es fa balanç de la gestió es va fer des del col·legi de tots els projectes Erasmus+ durant el curs passat, en què més de 40 alumnes i 10 professors van participar en estades en altres països. En el seu dictamen, el Sepie destaca l’elevadíssim grau de satisfacció de tots els participants en aquest projecte, que se situa en el 100%, i subratlla algunes dades que assenyala com a molt significatives: per exemple, que tots els estudiants de grau mitjà que van desplaçar-se han continuat estudiant un grau superior. I per altra banda, que el centre ha reduït la taxa d’abandonament escolar en els estudis de Formació Professional en un 5%.

L’informe també destaca la bona organització del Projecte Internacional del col·legi, que actualment disposa d’una coordinadora general, un coordinador de projectes Erasmus+, quatre coordinadors de projectes i quatre coordinadors de projectes internacionals. Una estructura que ha permès anar augmentant de manera progressiva el grau de satisfacció dels alumnes fins a situar-lo en l’actual 100%, un percentatge que, segons consta en el redactat, “reflecteix una excel·lent gestió per part del centre”. Més enllà dels projectes Erasmus+, el Sepie destaca altres aspectes del Badalonès, com ara el fet que sigui “un dels centres precursors de l’FP Dual a Catalunya i que totes les pràctiques que ofereixi als alumnes siguin remunerades, la qual cosa els suposi un incentiu per seguir estudiant i no abandonar els estudis”. La combinació de tot plegat, conclou el Sepie, està fomentant que cada cop hi hagi més alumnes que optin per cursar Formació Professional com a primera opció”.