El 70% dels nostres alumnes treballa un any després d’acabar un cicle de grau superior

Set de cada deu nois i noies que van cursar un Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) al Col·legi Badalonès treballen un any després d’haver acabat els seus estudis. Ho fan, a més, en feines relacionades en allò que van cursar al nostre centre. El grau d’ocupació és singularment elevat entre els que van optar pel doble grau d’Administració i Finances i Comerç Internacional: el 88’22% té feina. Són algunes de les principals conclusions de l’enquesta que Empresa i Formació, entitat que engloba els governs de l’Estat i de la Generalitat, els Consell General de Cambres de Catalunya i els principals centres formatius de Formació Professional, ha fet a 81 dels nostres exalumnes un any després d’haver acabat els seus estudis. El termini per fer la preinscripció per cursar aquests estudis comença el 25 de maig i acaba el dia 31. Podeu consultar l’oferta del nostre centre, els requisits i tota la informació a través d’aquest enllaç.

Les dades contingudes en l’enquesta confirmen l’èxit d’un model, el dels cicles formatius, plenament consolidat com la via d’accés més directe al mercat de treball. Pràcticament la meitat dels alumnes que estaven treballant quan van respondre l’enquesta ho feien en una feina que havien trobat a través de la borsa de treball del Badalonès, que col·labora amb més de 200 empreses i facilita pràctiques laborals sempre remunerades a tot l’alumnat de cicles formatius, ja siguin de grau mitjà o superior. L’altre 50% va trobar feina a través de contactes que van fer durant el seu període de pràctiques. Pel que fa al tipus de contracte, més de la meitat dels exalumnes de grau superior (el 61,4%) el tenen indefinit. Cal recordar que, segons les dades de l’última Enquesta de Població Activa, la taxa d’atur entre els menors de 25 anys a Catalunya se situa en el 25’3%. en un mercat de treball molt marcat per la temporalitat i els contractes precaris. 

Pel que fa als alumnes del Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Gestió Administrativa, l’enquesta també posa de manifest un grau força elevat d’ocupació. El 24% dels alumnes treballa un any després de finalitzar els seus estudis al col·legi. El 89’74% s’inclinen per cursar un cicle de grau superior al nostre centre. Actualment, el Col·legi Badalonès, centre pioner en la implantació i la promoció de l’FP a Badalona, ofereix tres modalitats d’aquests estudis: Administració i Finances; Administració i Finances Especialitat Assegurances i el doble Grau d’Administració i Finances i Comerç Internacional, que permet accedir a una doble titulació en tres anys i que és el que ofereix un percentatge d’ocupació més elevat entre els conjunt dels nostres estudiants d’aquesta etapa educativa.