CFGM: el número del sorteig per ordenar les preinscripcions és el 6.151

6.151 és el número escollit per sorteig, i que determinarà  l’ordre de les sol·licituds en cas d’empat als Cicles Formatius de Grau Mitjà de Formació Professional.