Barem provisional de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Batxillerat

El departament d’Educació ha publicat avui les llistes amb els barems provisionals de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Batxillerat amb data 8/5/2021. Els podeu consultar a través d’aquests enllaços.