Alumnes admesos i en llista d’espera de Batxillerat i Cicles de Grau Mitjà

El departament d’Educació ha publicat avui les llistes d’alumnes admesos i en llista d’espera per als estudis de Batxillerat i de Cicles Formatius de Grau Mitjà admesos en el nostre centre. Les podeu consultar en els següents enllaços: