Formulari reserves TRINITY 2021-2022

Nom:

Cognom 1:

Cognom 2:

Data naixement:


Escollir preferència:
Encara que una opció estigui esgotada es pot seleccionar i així quedar en llista d'espera:

Infantil P3 / Dilluns i dimecres / 17:00-18.00 (8 places)

Infantil P3 / Dimarts i dijous / 17:00-18.00 (0 places)

Infantil P4 / Dilluns i dimecres / 17:00-18.00 (7 places)

Infantil P4 / Dimarts i dijous / 17:00-18.00 (0 places)

Infantil P5 / Dilluns i dimecres / 17:00-18.00 (6 places)

Infantil P5 / Dimarts i dijous / 17:00-18.00 (4 places)

1r Primària / Dilluns i dimecres / 17:00-18.00 (0 places)

1r Primària / Dimarts i dijous / 17:00-18.00 (6 places)

2n Primària / Dilluns i dimecres / 17:00-18.00 (8 places)

2n Primària / Dimarts i dijous / 17:00-18.00 (0 places)

3r Primària A1 / Dilluns i dimecres / 17:00-18.00 (10 places)

3r Primària A1 / Dimarts i dijous / 17:00-18.00 (0 places)

4t Primària A2 / Dilluns i dimecres / 17:00-18.00 (6 places)

4t Primària A2 / Dimarts i dijous / 17:00-18.00 (22 places)

5e Primària B1 / Dilluns i dimecres / 17:00-18.00 (4 places)

5e Primària B1 / Dimarts i dijous / 17:00-18.00 (11 places)

6e Primària B1 / Dilluns i dimecres / 17:00-18.00 (6 places)

6e Primària B1 / Dimarts i dijous / 17:00-18.00 (6 places)

1r ESO B1 / 13:30 - 14:30 / Dilluns-dimecres (Horari pendent de confirmació) (7 places)

1r ESO B1 / 13:30 - 14:30 / Dimarts-Dijous (Horari pendent de confirmació) (1 plaça)

2n ESO B2 / 13:30 - 14:30 / Dilluns i dimecres (Horari pendent de confirmació) (9 places)

2n ESO B2 / 13:30 - 14:30 / Dimarts-Dijous (Horari pendent de confirmació) (8 places)

3r ESO B2 / 13:30 - 14:30 / Dilluns mati i dimecres tarda (Horari pendent de confirmació) (8 places)

4t ESO B2.2 / 13:30 - 14:30/ Dilluns i dimecres (Horari pendent de confirmació) (7 places)

Batxillerat i Cicles C1 / 15:30 - 17:30 (12 places)